DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Abdülkadir Geylani hazretleri duası

Bu dua Abdülkadir Geylani hazretleri’ne aitttir. Okuyan kimseler evliyalar divanına kaydolurlar. Ömrün boyunca duaların kabul olur. Dünyada iken Cennet sana gösterilir. Bu duayı okumak büyük kazaçtır.

Abdülkadir Geylani hazretleri duası

Okuma şekli şöyledir.
Seher vaktinde 786 defa  “ Bismillahirrâhmanirrahıym” de hemen arkasından Hazreti Peygamber Efendimiz(s.a.v)’e 133 defa salat ve selam getir. Daha sonra bu duayı 1 veya okuyabilidğin kadar okumaya başla.
Allah her türlü dünya ve ahiret isteklerimizden bizim için hayırlı olan dualarımızı kabul etsin.
OKUNUŞU:
“Bismillahirrahmanirrahim..,
Allahümme inni es’elüke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim.
Ve bi hurmeti bismillahirrâhmânirrahim
Ve bi fadli bismillahirrâhmanirrahim
Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahim
Ve bi celâli bismillâhirrahmânirrahim
Ve bi cemâli bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi heybeti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi menzileti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kibriyâi bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi behâi bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kerâmeti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi berekâti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi ızzeti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kudreti bismillâhirrahmânirrahîm
İrfa’ kadrî veşrah sadrî ve yessir emrî. Verzuknî min haysü la yahtesib.
Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef hâ yâ ayn sâd hâ mîm ayn sîn kâf ve es’elüke bi celâlil ızzeti ve celâlil heybeti ve ceberûtil azameti en tec’alenî min ıbadikes salihîn ellezine la havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn
Bi rahmetike ya erhamerrahımin
Ve en tusalliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.”e
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık