İSLAMİ YERLER

Akmescid Camii ; Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın merkezinde Akmescit Mahallesi , Akmescit Dağ Sokak ile Akmescit Zaviye sokağın kesiştiği köşede yer almaktadır. H. 800 / M. 1397 yılında Ketencioğlu Hacı Hamza tarafından yaptırılmıştır. Kare planlı olup , kesme taştan imar edilmiştir. Caminin avlusuna yuvarlak kemerlidir. Girişin sağında camiyi yaptıran Hacı Hamza’nın mezarı bulunmaktadır.

Akmescid Camii ; Afyonkarahisar

Son cemaat yerinin giriş kapısı üzerinde üç satırlık yapım kitabesi vardır. Kitabede; “Kâle’llâhu Te’âlâ azze ve celle “Ve enne’l-mesâcide li’llâhi felâ ted’û ma’a’llâhi ahaden” kâle’n-nebiyyü, Aleyhi’s-selâm “men benâ mesciden li’llâhi Ta’âlâ bena’llâhu lehû beyten fi’l-cenneti” sadaka Rasûlu’llah, Benâ hâze’l-mescid-i şerîfü’l-mübârek el-Hâcı Hamza bin el-Hâcı Hasan el-Kettânî fi târih sene semâne mie. (H. 800/ M. 1397)  yazılıdır.

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık