MEZARLAR

AMİNTHAS KAYA MEZARI // FETHİYE, MUĞLA

Muğla ilinin Fethiye ilçesinin güneyinde bulunan ve kuzeye bakan dik yamaca yapılmış, yüze yakın düzgün basamakla çıkılır. Fethiye ovasından rahatlıkla görülebilen Likyalılara ait kaya mezarları içinde en meşhur olanı '' Hermapias oğlu Aminthas''ın mezarıdır. Kitabesinde ''herpamiasoğlu Amintas'' yazılıdır. Amintas hakkında fazla bilği bulunmamaktadır.

AMİNTHAS KAYA MEZARI // FETHİYE, MUĞLA

AMİNTHAS KAYA MEZARI // FETHİYE, MUĞLA
Muğla ilinin Fethiye ilçesinin güneyinde bulunan ve kuzeye bakan dik yamaca yapılmış, yüze yakın düzgün basamakla çıkılır. Fethiye ovasından rahatlıkla görülebilen Likyalılara ait kaya mezarları içinde en meşhur olanı '' Hermapias oğlu Aminthas''ın mezarıdır. Kitabesinde ''herpamiasoğlu Amintas'' yazılıdır. Amintas hakkında fazla bilği bulunmamaktadır.
Epigrafik (yazıt bilimi )  çalışmaların sonucunda mö. 4. yy. tarihlenen bu mezar, İon düzenli İn antis planlı ( ön cephedeki anteler arasında iki adet sütun bulunan tapınak plan ) bir tapınağın dar cephesinin kayaya yansıtılmış biçimidir. İlk bakıldığında mezarın önünde İon tarzında, yekpare kayanın yontularak şekil verilmesi ile oluşmuş sütunlar dikkati çekmektedir. Sütunların hemen arkasında, mezarın sağında ve solunda çıkıntı yapan ante duvarı tasvirlerinin üst kısımlarında üçer rozet bulunmaktadır. Ancak batı ante duvarındaki rozetler, kış aylarında ana kaya arasındaki biriken yağmur suyunun tahribatı ile yok olmuştur. 
İon tarzı sütunların üzerindeki iki kademeli arşitrav ( Arşitrav, bir sütun başlığının üzerinde duran bir lento veya kiriştir ) ve onun da üzerinde geisipodes ( diş kesimi sırası ) yer almaktadır. Alınlığın üzerinde biri tamamen diğer ikisi kısmen tahribat görmüş akroterler yer almaktadır. Mezar odasına girişin antis planlı bir tapınağın girişi ile aynı görünümündedir. Tahta ve metal işçiliği büyük ustalıkla kayaya işlenmiştir. 
Dört ana panela ayrılmış kapı tasviri üzerinde, incelikle işlenmiş metal çivi betimlemeleri hemen göze çarpmaktadır. Aminthas Kaya Mezarı ve hemen doğusunda aynı dik yamaç cephesindeki diğer mezarlar, likya bölgesi'nin metal ve ahşap işçiliği hakkında bilği veren en iyi örnekler olarak bilinmektedir. Bazı sütunlar doğal etkenler sonucu kopmuş ve yıpranmış olan bu mezar grubu, şehrin simgesi olarak kabul edilmektedir.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık