DİNİ YERLER

Apollon Smintheus tapınağı ; Çanakkale

Çanakkale ilinin , Ayvacık ilçesinin , Gülpınar köyünde ( 454 yılı kayıtlarında Hamaksitós , 1912 yılı kayıtlarında Külahlı ) bulunan Apollon Smintheus Kutsal Alanı (Smintheion) , Kalkolitik dönem yerleşimine ait olup , Hellenistik ve Roma dönemlerinde önemli bir kült ( dini tapınma ) merkezidir. Antik Troya şehrinin Athena tapınağından sonra Troas'ın önemli ikinci kutsal tapınağıdır. Etimolojik (köken bilimi) olarak Apollon Smintheus ; “Farelerin Efendisi” anlamına gelir. Antik dönemde çiftçiler Apollon Smintheus'u farelerden koruyan tanrı olarak kabul ederlerdi. Fare kültü mö. 2000 yıllarında Girit'ten Anadolu'ya gelenlerin getirdiği inanıştır.

Apollon Smintheus tapınağı ; Çanakkale

Apollon Smintheion kutsal alanında bulunan Apollon Smintheus Tapınağı mö. 150  yılında inşa edilmiştir. İon düzeninde ( sütun başlarının iki yana doğru volüt adı verilen yuvarlaklar yaparak bir kaide üzerine oturtulduğu , klasik mimarlıktaki üç düzenden biri ) inşa edilmiştir. 
Homeros'un İlyada destanında anlatılan Troya Savaşı kabartmaları Apollon Smintheus tapınağında bulunmaktadır. 120 metre uzunluğundaki kabartmaların günümüzde 24 metre kısmı ortaya çıkarılmıştır. 
1980 yılından itibaren Prof. Dr. Coşkun Özgünel başkanlığında yapılan Smintheion kazı çalışmalarında kutsal cadde , mekanlar , tapınaklar ,hamam gibi bir çok yapı çıkarılmıştır. Arkeometrik  ( insanlığın kültür tarihini anlamada arkeologlara yardımcı olabilmek için antik eserlerin ve materyallerin pozitif bilim yöntemleriyle incelenmesidir ) tarihe göre mö. 5200 ile 4800 yılları arası kurulduğu bilinmektedir. 
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık