DİNİ YERLER

Ayasofya Camii ( Agai Sophia Kilisesi ) ; Trabzon

Ayasofya Camii , eski adı Agai Sophia Kilisesi , Yunanca ismi " Ἁγία Σοφία " , anlamı " Kutsal bilgelik " Trabzon ilinin merkezinde Ayasofya Mahallesi'nde bulunmaktadır. Günümüzde hem Camii olarak hem de Kilise - müze olarak ziyaretcilere açıktır.

Ayasofya Camii ( Agai Sophia Kilisesi ) ; Trabzon

İstanbul'u Latinler işgal edince , Latinlerden kaçan Komninos Hanedanından olanlar , Trabzon'da 1204 tarihinde yeni bir imparatorluk kurarlar. İmparator I. Manuil (1238-1263) , 1250-1260 tarihleri arasında Ortodoks kilisesi olarak yaptırır. Kare - Hac planlı , kubbelidir. Kuzey, batı ve güneyde revakli üç kirişi bulunur. Çatısı kiremitle örtülüdür. 
Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461 yılında fethedilmesiyle Osmanlı İmparatorluğu toprağı katılan Trabzon , 1670 yılında Ayasofya kilisesi Osmanlılar tarafından Camiye cevrilir. 
I. Dünya Savaşı döneminde Ruslar Trabzon'u işgal edince Ayasofya Camisi askeri karargah , hastane ve depo olmuş , savaş bittikten sonra tekrardan Camii olarak kullanılmıştır. 
Edinburg Üniversitesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1958-1962 yıllarında retore edilmiş 1964 tarihinde müzeye çevrilmiştir.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık