OSMANLICA

Ayşe Hanım'ın Osmanlıca mezar taşı

Rumeli Matlapçısı Mehmet Ağa'nın kerimesi olup, doğum yaparken şehadet şerbetini içen Ayşe Hanım'ın, Çarşamba Kovacı Dede Haziresi'ndeki mezar taşı.

Ayşe Hanım'ın Osmanlıca mezar taşı

Hûve'l Bâki
Rumeli matlapcısı eyvâh Mehmed Ağa'nın
Var idi bir dûhter-i sıdkiyesi oldu hebâ Vaz'ı hâml edûb beş on gün sonra etdi irtihâl
Vâlideynin bağrını yakdı vere ecrîn
1248
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık