DUALAR & İSLAMİ KONULAR

BÜTÜN DERTLERE DERMAN SALAVAT

BÜTÜN DERTLERE DERMAN SALAVAT

 

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENİHTÂREHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDELMÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMELMÜTTEKÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİL ÂLEMÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÊKİYEL HAVZIL MEVRÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR
Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VESSİRÂCİL MÜNÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYERRAHMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYETTEVBETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ ESSALÂTİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED
Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke
Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû.
Ey Rabbimiz !
Katından olan tüm hak peygamberlerini anışımızdan haberdar et !
Onların her birisine ayrı ayrı, Galibeladan-Ebediyete,
Her an ve her aşirede, tüm yarattığın ve yaratacağın kullarının sayıları,
Kullarının vücutlarının zerreleri, tüm nefesleri, özellikleri, Ömür ve hayatlarının an ve aşireleri adetlerince,
SELAM OLSUN.
Ey Rabbimiz !
Hz. Muhammed'e Makam-ı Mahmudu ver,
Ona vesileyi rahmetinle lûtfet...
Onu Refik-i Alaya rahmetinle ve güzellikle yükselt,
Dosdoğru hak hidayetine tabi olmuş,
Tüm mümin ve mümineleride affet,
Peygamberlerinin hatrına affet,
Senin zatının hatırına,
Rauf, Gafur, Rahim, Afüvv, Tevvab, isimlerin hatrına affet,
Bizi, şeytanın fırkasından ve cehennem halkından kılma.
Bizi, af ve mağfiretinle, fazlınla, lütuf ve kereminle,
Nimeti bol olan cennetlerine kabul ettiklerinden,
Cennet halkından kıl.
Bizi dünyada ve ahirette,
Rahmani güzel ahlaklı kullarından kıl.
Ya Hayyu Ya Kayyum,
Bizi dünya ve ahirette dosdoğru, adil kullarından kıl.
Bizi dünyada ve ahirette, dosdoğru Sıratı Mustakimden,
Dosdoğruluk'dan ve adillikten ayırma.
âmin..âmin...âmin
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık