MEDRESELER & KÜLLİYELER

CACABEY MEDRESESİ ; KIRŞEHİR

CACABEY MEDRESESİ ; KIRŞEHİR Kırşehir ilinin merkezinde yer almaktadır. Hicri 671 / Miladi 1271 - 1272 yılında II. Gıyaseddin Keyhüsrev (Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan'ın oğlu ) döneminde Kırşehir emiri ( valisi ) olan Nureddin Cibril bin Cacabey yaptırmıştır. Cacabey medresesi ilk olarak " gözlem evi " ( astronomi yüksek okulu ) olarak kullanılmş sonradan camiye cevrilmiştir. Minaresinde bulunan mavi çiniler sebebi ile halk arasında " Cıcıklı Camii " olarak anılır.

CACABEY MEDRESESİ ; KIRŞEHİR

Cacabey medresesi kare planlı olup kesme taşlarla örülü , İki eyvanlı kapalı avluludur. Mukarnas kavsaralı  iki renkli taş işçiliğinin uygulandığı taç kapısı bulunmaktadır. Kuzeyindeki giriş kapısı işlemelidir. Minaresi yapıdan ayrı olarak tel şerefeli ve çinilidir. Caminin sol tarafında Cacabey'in türbesi bulunmaktadır. 
Cacabey Medresesi, diğer Anadolu Selçuklu medreseleri ile birlikte 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edilmiştir
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık