CAMİLER

Cami-i Kedir ( Büyük Cami ) ; Şuhut , Afyonkarahisar

Caminin günümüze ulaşmış inşa kitabesi yoktur. H. 818 / m. 1415 tarihli bir vakfiye örneğine göre yapı , Sarı Demirtaş Paşa oğlu Hamza Bey tarafından yaptırılmıştır. Cami , önünde sadırvanı ve ahşap medrese odaları ile bir külliye halinde idi. Caminin yanına yapılan ve tarihi bilinmeyen yapıları ve tarihi bilinmeyen Şuhudi Medresesi günümüze ulaşmamıştır.

Cami-i Kedir ( Büyük Cami ) ; Şuhut , Afyonkarahisar

Şuhut Ulu Camii h. 1302 / m. 1885 yılı salnamesine göre o dönem kasaba durumundaki ilçede bulunan iki önemli cvamiden biridir. 
Caminin güney cephesinde bir kitabe bulunmaktadır. Batı cephesine yakın yerde saçak altında bulunan bir niş içine yerleştirilmiş olan kitabede şunlar yazılıdır. " Maşallah Tarih-i zelzele. Sene 1279 " Buna göre Şuhut Ulu Camii 1862 yılında meydana gelen deprem sonrası onarılmıştır. 
Şuhut Ulu Camii doğusunda yer alan geniş bir avluyla tarafından cevrelenmiştir. Anlunun orta kısmında bir şadırvan , kuzeydoğu köşesinde ise abdestlik yer almaktadır. 
Sütunlu ve ahşap tavanlı camiler tipindeki yapı , kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Caminin batı duvarı , doğu duvarına göre daha uzundur. Bu durum yapıda özgün olmayan bir planı meydana getirmektedir. Caminin üstünü örten kırmızı çatı kiremit kaplı olup tepe noktasında alemi bulunmaktadır. Yapı beden duvarlarında moloz taş kullanılmıştır. 
Caminin güneydoğu köşesinde tek şerefeli minaresi yer almaktadır. Kürsi ve papuç kısmı tamamen mermer bloktan oluşmaktadır. Gövde , şerefe ve petek kısmı tuğla örgülüdür. Gövdenin bitiş ve başlangıç kısımlarında birer taş bilezik bulunmaktadır. Gövdeye göre ince olan petek kısmının üzerinde külah ve alem yer almaktadır. Yapının çeşitli kısımlarında görülmekle birlikte devşirme malzemenin en yoğun kullanıldığı yer minaredir. 
Avlu ortasında yer alan şadırvan sekizgen bir alanın ortasına inşa edilmiştir ve üstü kapalıdır. Her bir köşede bulunan ahşap sütunlar tarafından taşınan ahşap çatının üzeri metal kaplamadır. Ahap sütunların oturduğu kaideler birbirinden farklı işlenmiştir. 
Afyonkarahisar ili Şuhut ilçesi , İplik mahallesinde tapunun 256 ada , 4 parselinde kayıtlı bulunan Şuhut Ulu Camii , Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 13. 01. 1993 tarih ve 1566 sayılı kararı ile 1. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillidir. Şuhut Ulu Camiinin onarımı ( restorasyonu ) işi Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği'nin 22. maddesine göre Açık İhale Usülü ile ihale edilmiş olup 606.713.00 TL ihale bedeli üzerinden 27 / 09 / 2013 tarihinde yapılan sözleşme doğrultusunda Akçaylar Restorasyon İnş. Mad. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. - A. Yüksel ORHAN Müt. İnş. Taah. İşl. Ortak Girişimi'nin uhdesinde kalmıştır. 
Şuhut Ulu Camii restorasyon işinin iş artışlarıyla birlikte son toplam bedeli 1.278.112.22 TL'dir. 28. 09. 2015 tarihi itibari ile caminin restorasyonu tamamlanmış olup , ibadete hazır hale getirilmiştir.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık