TARİHİ YERLER

Cehennem kayıkçısı Kharon anıtı ; Antakya , Hatay

Hatay'ın Antakya ilçesinde , Küçükdalyan mahallesinde yer almaktadır. Yunan Mitolojisinde ismi geçen Cehennem Kayıkçısı haron (diğer adları Haroon Kharoon Charon Kharon Charonion) kabarması , St.Pierre Mağara Kilisesinin 200m. uzağında kayalara oyulmuş dev büsttür. Antiochus IV Epiphanes (mö. 175 - 164) döneminde yapılmıştır. Büst 4 X 1.5 metre ölçülerindedir.

Cehennem kayıkçısı Kharon anıtı ; Antakya , Hatay

Antiochus döneminde Antakya’da görülen veba salgını sırasında , birçok kişi veba'dan ölünce , Kahin Leios şehre bakan yüksek bir tepeye bir maske yapılmasını ister ve böylece büstün kabartması yapılmaya başlanır. Büstün yapımı sırasında veba hastayı spn bulunca cehennem kayıkçısı kaya kabartması tamamlanamadan yarım bırakılır.
Yüzü kuzeye dönük olan kaya kabartmasından tüm Antakya şehri görülmektedir. Söylentiye göre kabartmanın üzerinde ölüm ile ilgili sözler yazılıymış ançak günümüze gelene kadar tahrip oladuğundan görülmemektedir. 
Yunan ( Grek ) Mitolojisine göre , Kayıkçı Kharon , ölülerin ruhlarını Stiyks ırmağından kayığı ile geçirip , yer altı ülkesine götürmektedir. Kharon ölülerden aldığı bahşişlere göre kayığına alıyor , bahşiş vermeyenleri , yalvarmalarına kulak asmadan kıyıda bırakırdı. Yunan mitoloji inancında kıyıda kalanlar , yer altı Tanrısı Hades in yönetimine girmeden önce 100 yıl ıstırap çekecek ve boşlukta dolaşırlardı. 
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık