DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Cennetin sekiz kapısı vardır

Cennetin sekiz kapısı vardır

Cennetin sekiz kapısı vardır

Birincisi ; beş vakit namaz kılan mü'minlerin îmânıdır.
İkincisi ; Besmele-i şerife dir. 
Diğer 6'sı da Fatiha-i Şerife nin içinde dâhildir.
Cennetin kapıları şunlardır : 
1. Dâri-Celal : Beyaz nurdan,
2. Dâri-Karar : Kırmızı yakuttan.
3. Dâri-Selâm : Yeşil zebercetten. 
4. Cennetül Huld : Mercandan.
5. Cennetül Mevâ : Gümüşten.
6. Cennetül Adn : Altından.
7. Cennetül Firdevs : Hem altından hem de gümüşten.
8. Cennetül Nâim : Kırmızı yakuttan. 
Cennette 4 ırmak akar. Bu ırmakların baş tarafı birdir , dip tarafı ise başka başkadır. Her birinin lezzeti birbirine uymaz. Bu ırmakların biri saf sudur. İkincisi saf süttür. Üçüncüsü Cennet şarabıdır. Dördüncüsü de saf baldandır.
Cennette yüksek köşkler vardır ve bu köşkler eğilir , mü'min o köşke biner ve istediği yere gider. Bu köşkün dünyadaki benzeri devedir.
Cennette Tuğbâ ağacı vardır ve bu ağacın gövdesi yukarda , dalları ise aşağıdadır. Bu ağacın dünyada ki benzeri ise Ay ve Güneş'tir.
Cennet ehli yer , içer fakat hacet gidermezler. Böyle bir ihtiyaç olmaz.
Allah-ü teâlâ Cennetteki kullarına seslenir :
"Benden daha başka ne istersiniz? Vereyim , zevk ve sefâda olun.” Kullar da derler ki:
"Yarabbi bizi Cehennemden azât eyledin ve Cennetine koydun , bu kadar huri ve gilmân verdin , akla gelmeyen , gözle görülmeyen ve kulakların işitmediği bu kadar nîmetler verdin. Artık bir şey istemeye utanırız."
Kullar en sonunda ; Allâh-ü Teâlânın cemâlini gördüklerinde ise  binlerce yıl hayran hayran bakmaktan kendilerini alamazlar. İşte , Mü' min olanların , sabredenerin , Şükredenlerin , Hamdedenlerin ve gafil olmayanların mükâfatı böyle bir şey.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık