DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Cinlerin Ve Kötülüklerin Şerrinden Korunmak İçin

“Eûzü bi kelimatillahi't-tammati min şerri ma haleka ve zerae ve berae ve minşerri ma yenzilü minessemai ve min şerri ma ya'rucu fiha ve min şerri fitnetilleyli vennehari ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bihayrin ya Rahman.”

Cinlerin Ve Kötülüklerin Şerrinden Korunmak İçin

Yukarıda geçen duanın anlamı özetle şudur : "Bütün yaratıkların şerrinden ; gökten inen ve göğe çıkan her şeyin şerrinden ; gecenin ve gündüzün fitnesinden ; hayra açılan yollar hariç bütün yolların şerrinden , Allah'ın kusursuz kelamlarına (âyetlerine yani Kur'an’a) sığınırım. Ey Rahman olan Allah'ım (beni muhafaza eyle)." “La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.
Bu güzel duanın anlamı ise şöyledir : 
“Bütün güç ve kuvvet , yalnızca en Yüce ve en Büyük olan Allah’ın (c.c.) yardımıyla elde edilir.” 
Hergün niyet edilerek akşam yatarken ve sabah kalkarken 11 kez okuması tavsiye edilir. 
En doğrusunu Allah bilir.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık