İŞARETLER

Değirmen taşı ve değirmen taşının hazine ile bağlantısı

Değirmen taşı ; taşı işleyerek tekerlek şeklinde görünüm vererek ortasında ve yanında oyuk açılarak veya açılmayarak kullanım amaçlı taştan yapılmadır. Değirmen taşı dediğmiz tekerlek görünümlü yapılan taşların kullanım alanları çoktur , bunları saymakla bitiremeyiz , ançak aklımıza geldiği kadarı ile ve görsellerlede sizlere biraz bilği vermeye gayret edeceğim.

Değirmen taşı ve değirmen taşının hazine ile bağlantısı

Değirmen taşı gördüğümüz dağlık arazide ilk aklımıza gelen burada kesin hazine veya giriş misali düşünceler olmamalıdır. 
Değirmen taşının olduğu yer ; kullanın amaçlı değirmen taşı yapım yeri olabilir 

Örnek değirmen taşı kesim yeri https://www.arkeobook.com/haber/degirmen-tasi-kesim-yeri-180.html tıklayın

Şayet bir antik yol kenarı veya dağdan herhangi bir kağnı ( öküz ) arabası veya buna benzer bir arabanın tekeri olabilir , veya bir değirmenin atıl taşıda olabilir veya bir yerleşime ait nebati sıkım taşı veya un öğütme taşı olasılığı yüksektir. Tabii bu ihtimallerin olasılığı her ne kadar olasığı varsa da , hazine veya giriş olmıyaçak diye bir kuralda yok. Bu yüzden bu gibi yerler %50 umutlu olarak ve teknolojiyi kullanarak araştırma mutlaka yapılmalıdır.
Değirmen taşı kullanım alanları sıralarsak 
1 - Eski dönemlerde araba tekeri olarak kullanıldı. 
2 - Değirmenlerde veya hayvan gücü ile dönerek veya insan el gücü ile çevirerek ; buyday , arpa , yulaf , mısır gibi un yapımında veya hayvan yiyeceği öğütmede kullanıldı.
3 - Su kuyuları ya da yeraltı sığınma yerlerine giriş kuyu üzerlerine konulurdu. Bu kuyular eğer su kuyusu ise taşın kenarlarında su çekerken yarattığı ip izini göreçeksiniz eğer şayet sığınak kuyusu ise bu kuyuların içinde aşağıya doğru merdiven şekilde ayak basaçak ve el tutunulacak oyuklar olur.
4 -  Kaya önlerinde veya zeminaltı odaların girişlerinde konulmuştur.
5 - Yeraltı şehirlerin kapılarında veya mağara - tünel gibi yerlerde giriş bulunan yerde olur. Özellikle kale , saray , ibadet yerlerinde 
6- Tuzak işlevi gören yerlerde bulunur. Kapalı bir yerde özellikle kale , saray , ibadet yerleri herhangi bir saldırı olacağı zaman kaçmak için kullanılan yerlerde , dıştan girmeye çalışıldığında çevirerek veya devirerek veya kırarak açmaya çalıştığınızda "kapan tuzapına " " yabani hayvan ( yılan-akrep gibi ) tuzağına " " ok - mızrak - balta - kazık gibi tuzağa " " su tuzağına " " Kum - taş veya buna benzer tuzağa " " gaz tuzağına " bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bunlara ve benzeri tuzaklara yakalabilirsiniz.
7 - Eski dönemlerde yapılan savaşlar öncesi olsun veya eşkiyaların saldırı öncesi olsun veya mübadele zamanında Türkiye'den giden gayrimüslimler olsun veya herhanği bir şahıs olsun gömülerinin 0.50 ile 1.50 metre üzerine değirmen taşı koyarlardı. Bu gibi gömü ile alakalı değirmen taşları genelde mezarlık alanında veya eski bir bahçe içerinde olup 50 metre kadar yakınına bir ağaça ( armut - elma olasılığı yüksek ) insan boyu yüksekliği olan yere ve çatalı olan kısma " nal çivisi " " mıh çivisi " çakılırdı ve yine yakınına bişmiş tuğla ya da taş mezarı yapılırdı. ( Mezarda ceset olmayabilir )
Yukarıda saydığımız örnekleri düşünerekten " değirmen taşı " gördüğümüz yerde mutlaka araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma teknolojiyi kullanarak ve bu işleri bilen kişilerle yapılmalıdır. Çubuk ile veya cubuk tarzı aletleri kullanarak yapılmama , hoca görünümlü veya buna benzer kişilerin düşüncelerine kanarak dolduruşu gelinmemelidir.
Bir görüş belgelerden alıntıdır ( kesinliği yoktur ) = Değirmen taşı eğer değirmene yakın ise ve burada kayaya oyulmuş oluklar varsa ve ark bulunuyorsa burada gömü olasılığı %50 vardır. Bu ark ve oluk her zaman dikkatlerden kaçar oysa oluk bitiminde su havuzu veya bentler ya da ark önünde olan bentlerde bulunan yapı taşları önemlidir. Bu taşların biri veya bir kaçı " kasa " " cep " " giriş " olasılığı vardır. Havuzların ortasında veya kıyısında giriş veya emanet olasığı vardır. Ana olukları yakınında veya arkların yakınında veya bent - havuz kenarlarında " seğirdim oluğu " denilen oluk görülürse ( bu oluk oval veya kare şekilde uzunda olur kısada ) bu oluğu takip edilip sonunda işaret veya emanet aranılır.
Bir tecrübe ( not : internet alıntısı kesin değil ) = Değirmende veya değirmen yakınında 5 ila 7 kişi kaldıraçağı büyüklükte bir değirmen taşı ise bu taş kaldırılır ve altında olan alınır devamında dere akarı gelen yere doğru 10 ile 25 metre yüründüğünde ikinci emanet bulunabilir. 
Bir görüş belgelerden alıntıdır ( kesinliği yoktur ) = Değirmen taşı yakınında harman yeri ( küçük düzlük alan hafif oval olabilir ) burada yerde düz taş ( büyük oluyor bazen ) veya üçgen kaya kenarında oluk olabiliyor. Bu taş veya kayada cep - kasa - mezar aranmalı veya taşın hemen yakınında aranmalı ayrıca karşısında bulunan yamaç tepede de mezar aranmalı ve malzen girişi aranmalıdır.
Bir görüş belgelerden alıntıdır ( kesinliği yoktur ) = Değirmen taşı yakınında harabelik bir yer veya örülü duvar varsa ve burasıda ibadet veya buna benzer bir mekansa burada kuyu veya giriş yeri mutlaka aranmalı bu kuyuya yakın su kaynağı varsa mutlaka incelenmelidir. 
Bir tecrübe ( not : internet alıntısı kesin değil ) = Değirmen taşı yel değirmenine yakın ise yakın bölgede " pınar " "su kaynağı " aranmalı burada emanet olasılığı vardır veya yakınında giriş vardır.
Bir tecrübe ( not : internet alıntısı kesin değil ) = Değirmen taşı şayet " ev - han - saray" " işlenmiş tarla - bahçe " " ibadet yeri " gibi yerlere yakın ise ve yere düzgün şekilde konulmuşsa önce altında ve yakınında hem diğer işaretler ( kare - oyuk - üçgen - kaplumbağa gibi ) aranmalı ve bu işaretlere göre araştırma yapılmalı ve hem de diğer yerler " mezar - yığma - mahsen - küp " aranmalı ve hem altı hemde yakın cevresi çok iyi araştırmalıdır. 
Bir tecrübe ( not : internet alıntısı kesin değil ) = Değirmen taşı şayet bir mağaraya yakın ise mağara önce araştırmalı eşkiya veya buna benzer kişilerin kalabilmelerine uygunmudur. Sonra ise mağarada işaret ve yazı aranmalı ve en son olarak burada veya yakınında giriş aranmalıdır. 
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık