DUALAR & İSLAMİ KONULAR

DÖVME YAPTIRMAK HARAMDIR!

DÖVME YAPTIRMAK HARAMDIR!

İbni Abbas (Radıyallahu anhümâ) şöyle dedi :
Rasûlullah (sav.) şöyle buyurdu : "Kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lânet etti. (Buhârî, Libâs 62. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 28; Tirmizî, Edeb 24; İbni Mâce, Nikâh 22)
Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi : 
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lânet etti. (Ebû Dâvûd, Libas 28. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, II, 325)
DÖVME YAPTIRMAK HARAMDIR!
Çünkü, dövme yaptıran kişi, Allah (Azze ve Celle)’nin yarattığı bu bedeni beğenmemesi söz konusudur. Allah (Azze ve Celle) insanı en mükemmel bir şekilde yaratmıştır.
Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi :
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : ‘...Dövme yapan ve dövme yaptırmak isteyen kadınlara Allah lanet etsin’ buyurdu.” Buhari 594, Müslim 2124/119
Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi :
“Allah (vücuduna) dövme yapan ve kendisine dövme yapılmasını isteyen kadınlara lanet etsin. Bana ne oluyor ki, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in lanet ettiği kimselere lanet etmeyeyim! Bu Allah’ın Kitabında da vardır. 
Allah (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor : “Rasul size ne verdi ise onu alınız, size neyi yasak etti ise ondan sakının.” Haşr 7. Buhari 5945, Müslim 2125/120
Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi :
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : ‘Peruk takana ve taktırana, vücuduna dövme yapana ve yaptırana Allah lânet etsin!’ buyurdu.” Buhari, Müslim, Neseî
Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi :
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : ‘Peruk takan ve taktıran, kaşlarını alan ve aldıran vücuduna dövme yapan ve yaptıran lânetlenmiştir!’ buyurdu.” Ebu Davud
Abdullah ibni Mesud (Radıyallahu Anhuma) şöyle dedi :
“Allah dövme yapan, dövme yaptıran, yüzündeki tüyleri aldıran, güzellik için dişlerinin arasını seyrekleştiren ve Allah’ın yarattığını değiştiren kadınlara lanet etti. Bana ne oluyor ki, ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in lanet ettiği kimselere lanet etmeyeceğim? O, Allah’ın kitabında var! demiştir.” Buhari
Ebu Cuhayfe (Radıyallâhu Anh) hacamatcı (kan alıcı) bir köle satın almıştı.
“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hacamat ücretinden, köpek bedelinden, zinâ kazancından nehyetti. Ve faiz yiyene, faiz yedirene, dövme yapana, dövme yaptırana, resim yapana lanet etti, dedi.” Buhâri 5963
Rahmân ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla ;  "Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü, hatırlatmak müminlere fayda verir." (Zâriyat Sûresi 55. Âyet Meâli)
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık