MEZARLAR

Edirne Lalapaşa dolmen mezarları

Dolmen kelimesi Keltçe olup " Tolmen " anlamına gelmektedir. Genel düşünce , Trakya dolmenlerinin Son Tunç Çağı bitimiyle İlk Demir Çağı başlarına tarihlendiği , ançak bunlardan bazılarının kullanımının mö. 8-7. yy.'a kadar sürdüğü şeklindedir.

Edirne Lalapaşa dolmen mezarları

Yörede "Kapaklıkaya" olarak tanınan dolmenler , anıtsal mezar yapılarıdır. Mezar üç bölümden oluşmaktadır. Kuzey-güney yönünde en arkada hücre şeklinde ana oda , bundan biraz daha küçük bir ön ile geçit yada giriş kısmı bulunur. Her üç bölüm yapı olarak birbirine benzer. Boyutları 2-3 m. kadar olan tonlarca ağırlığındaki iri taş blokların , başlangıcı harç kullanılmadan üst üste bindirilmesiyle yapılmıştır. Bunlar , odanın dört yanına dik olarak yerleştirildikten sonra üzerlerine yine iri taş bir blokun kapak gibi oturtulmasıyla yapılmış hücre şeklindeki odalardan oluşmuştur. Plan özellikleri bakımından Trakya dolmenleri tek odalı ve iki odalı olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Her iki grubun da önünde dromos şeklinde bir giriş bölümü bulunmaktadır. 
Dolmenler yöresel taşlardan yapılmış olup , üzerleri çoğunlukla bir tümülüsle örtülmektedir. Dolmenleri örten tümülüsler zamanımıza dek kendilerini koruyamamıştır. Dolmenlerin daha büyük boyutta olanları ve iki odalı kompleks şeklinde inşa edilenleri , mezar sahibinin sosyal konumunu yansıtmaktadır.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık