TÜRBELER & KÜMBETLER

Emir Sultan Camii ve Külliyesi gezisi / Yıldırım , Bursa

Emir Sultan Camii ve Külliyesi Bursa ili , Yıldırım ilçesinde bulunmaktadır. Günümüzde illerde bulunan turlar ile ve özellikle bu türbeye gelen yerli yabancı turistler ile Türkiye'nin en çok ziyareti edilen türbelerden iknci sırada bulunmaktadır. Halk arasında " Sultan Külliyesi " olarak anılır. Evlilik öncesi ve sünnet düğünlerin öncesinde Emir Sultan türbesi ziyaret edilip dualar okunur.

Emir Sultan Camii ve Külliyesi gezisi / Yıldırım , Bursa

Emir Sultan 1368 yılında Buhara doğumludur. Soyu Muhammed Peygamber'in torunu Hüseyin'e dayanır. İsmi, Muhammed bin Ali, lakabı Şemsüddîn'dir. Ona, Buhara'da doğduğu için "Muhammed Buhârî", Seyyid olduğu için "Emîr Buhârî", Yıldırım Bayezid Hanın damadı olduktan sonra da "Emîr Sultan" denilmiştir. 
1391 yılında Bursa'ya gelmiş , Yıldırım Bayezid'in kızı Hundi Fatma Hatun'la evlenmiştir. Bursa'da 1430 yılında veba hatalığından ölmüştür. Türbesi Emir Sultan Camii yanındadır.
 Emir Sultan Camii ; yapıldığı tarihte tek kubbeli yapılmıştır. 1507 yılında caminin önüne üç kubbe , bir revak , odalar ilave edilir. Dikdörtgen planlı imarlı , sekizgen kasnak üzerine oturtulan kubbesi , ahşap kolonlar üzerinde kemerli ahşap revaklarla sarılı şadırvan avlusu bulunur. Caminin duvarlarında kırk , kasnağında on iki tane pencere bulunur , pencerelerin etrafı mukarnaslarla işlenmiştir. Mihrabın üstü İznik çinileri ile Rumi motiflerle süslü alınlıklar bulunmaktadır.
 Emir Sultan Türbesi ; Emir Sultan , oğlu Emir Ali , eşi Hundi Hatun ve iki kızı yatmaktadır. 
Emir Sultan Camii ve Külliyesi Hamamı ; Cami ve türbenin yanında yer alan bu hamam dikdörtgen planlı inşa edilmiştir. Kare biçimindeki soğukluğu ilk yapıldığında üzeri kubbeli iken sonrasında bu bölüm düz çatılı bir görünüme çevrilir. Hamamın ılıklığının çevresinde ise halvet hücreleri ve hela bulunmaktadır. Buradan da üç eyvanlı ve iki halvetli sıcaklık bölümüne geçilmektedir. Göbek taşının yer aldığı sıcaklığın üzeri de kıvrımlı bir kuşağın olduğu kasnak ve kubbe ile örtülüdür.
Yazı Kaynağı : T.C YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık