OSMANLICA

Fatıma Müşerref hanım mezarı ; Suleymaniye haziresi

Fatıma Müşerref hanım mezarı ; Suleymaniye haziresi

Fatıma müşerref hanım
Ey za'ir şu taşın altında yatan genç
Kızların en pak ve afif ve en zeki
Ve en güzellerinden biriydi heyhat
Ecel onu on yedi yaşında şu gördüğün
Toprağa serdi yegane emeli olduğu
Ailesinin kalbgahından mevtin
Henüz pek taze iken kopardığı bu nadide
Çiçek nur-ı zeka ve malumat ile mümtaz
Hüsn-i ahlak ve namusa mücessem misal
idi ruh-i masumun için Fatiha
Fi 13 Kanun-i Sani sene 1325 (Ocak 1910)


 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık