TÜRBELER & KÜMBETLER

Gazi Ekmekçi Baba Kabri ( Muhyiddin Mehmed Çelebi ) İstanbul

İstanbul'un , Fatih ilçesi , Karagümrük mahallesi , Fevzi Paşa Cd. bulunmaktadır.

Gazi Ekmekçi Baba Kabri ( Muhyiddin Mehmed Çelebi ) İstanbul

Fatih Sultan Mehmed Han’ın, 1453 yılında İstanbul fethine katılan mutlu askerlerden Ni’mel Ceyş  (Fetih askeri)  olan ve Fatih Sultan Mehmed'in Ekmekçibaşısı Muhyiddin Mehmed Çelebi meftundur. Fetihten 18 yıl sonra vefat etmiş olan zat , banisi olduğu ve günümüze ulaşamayan mescidin önüne defnedilmiştir. Kabri üzerinde bulunan şahidesinde : 
El Baki
Ebü’l Feth Sultan Mehmed Han
Gazi Hazretlerinin 
Reis-i habbazini merhum
Mağfur el-hac Muhyiddin
Efendi’nin ruhu için 
El-Fatiha
Hicri sene 874 miladi 1469-70
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık