TÜRBELER & KÜMBETLER

GAZİ TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ ( MAUSOLEUM OF GAZİ TIMURTASH PASHA ) BURSA

Yıldırım Beyazid döneminde yaşamış olan Demirtaş ( Timurtaş ) Paşa'nın Gazi lakaplı olanıdır

GAZİ TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ ( MAUSOLEUM OF GAZİ TIMURTASH PASHA ) BURSA

GAZİ TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ ( MAUSOLEUM OF GAZİ TIMURTASH PASHA ) BURSA
Yıldırım Beyazid döneminde yaşamış olan Demirtaş ( Timurtaş ) Paşa'nın Gazi lakaplı olanıdır. 1386'da Karamanoğlu Ali Bey ile yapılan harbe katılmış olan Timurtaş Paşa'ya , I. Murad Rumeli'ne geçtiğinde subaşılık ile Sakarya muhafızlığı görevini vermiştir. Yıldırım Beyazıd tahta çıktığında Edirne'ye gelmiş ve Demirtaş Paşa'ya Beylerbeyi rütbesi vererek Edirne'de bırakmıştır. Çelebi Mehmed'e karşı kardeşi İsa Çelebi'yi destekleyen Paşa , en yakın adamı tarafından öldürülmüş ve eskiden Balıkpazarı denilen mevkideki şimdiki türbesine defnedilmiştir. 
Türbede üç mezardan biri 1402 yılında vefat eden Timurtaş Paşa'ya aittir.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık