GÜNCEL HABERLER

Gerçeğe talip olanlar , bedel ödemeyi göze almalıdır

Gerçeğe talip olanlar , bedel ödemeyi göze almalıdır

Gerçeğe talip olanlar , bedel ödemeyi göze almalıdır


Papaz , Hakim ve bir fizikçiyi giyotin ile idama mahkum ederler.
İdam sehpasına ilk papaz çıkarılır. 
Başını giyotinin altına yerleştirir ve sorarlar : Son sözün nedir?
Papaz ; Ben Tanrıya güveniyorum , o beni kurtaracaktır.
Giyotini indirdiklerinde boynuna birkaç santim kala giyotin durur. 
Halk şaşırır ve hep bir ağızdan bağırır : Onu serbest bırakın; Tanrı sözünü söylemiş ve onu Tanrı korumuştur.
Böylece papaz idam edilmekten kurtulur. Sıra hâkime gelir , ona da sorarlar : Son sözün nedir ?
Hakim : Ben papaz gibi Tanrıya inanmıyorum. Ama adalete güveniyorum.
Giyotini indirirler, giyotin hâkimin de boynuna birkaç santim kala durur.
Bunun üzerine insanlar tekrar şaşırır ve bağırırlar : Adalet sözünü söyledi , onu serbest bırakın.
Böylece hâkim de boynunun kesilmesinden kurtulur.
Sıra fizikçiye gelir.. Ona da Son sözünü söyle derler. 
Fizikçi : Ben ne Allah’a inanan bir papazım , ne de adalete güvenen bir hâkim. Bildiğim tek şey şudur ; Giyotinin ipinde bir düğüm var ve o düğüm giyotinin tam inmesine engel oluyor.
Görevliler giyotini kontrol edince gerçekten de bir düğüm olduğunu görürler. Düğümü açıp tekrar bırakırlar , böylece fizikçinin başı bedeninden kopar.
Toplumdaki "düğümler" ve sorunlara işaret edip gerçekleri söylemenin acı sonuçları olabilir ! 
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık