DİNİ YERLER

Germus Kilisesi ; Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın , Haliliye ilçesi , Dağeteği mahallesinde yeralmaktadır. Germuş Kilisesi ya da Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi olarak bilinmektedir. 1881'de Hagop Ardvisyan tarafından restore edilmiştir. Kitabesi bulunmadığından yapım tarihi bilinmemektedir , 19. yy. başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir.

Germus Kilisesi ; Şanlıurfa
Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık