TÜRBELER & KÜMBETLER

Gevher Nesibe Sultan Medrese ve Sifahanesi

Gevher Nesibe Sultan Medrese ve Sifahanesi Selçuklu hükümdarlarından II. Kılıçarslan'ın kızı Gevher Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine inşa edilmiştir. Hastane ve medreseden ibarettir. Tıbbiye ve hastanenin müşterek yapılmış olması ile dünyada dikkati çekmektedir. Hastane kısmı miladi 1206 I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından kız kardeşi Gevher Nesibi Hatun adına yaptırılmıştır. Kapı üzerinde yer alan mermer kitabenin anlamı şöyledir. " Kılıçarslan'ın oğlu Büyük Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında - saltanatı daim olsun - Kılıçarslan'ın kızı din ve dünyanın ismeti Melike Gevher Nesibe'nin -Allah ondan razı olsun - vasiyeti olarak hicri 602 / miladi 1206 yılında bu hastane inşa edildi "

Gevher Nesibe Sultan Medrese ve Sifahanesi
Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık