OSMANLICA

hace zeliha hanımın ruhuna

hace zeliha hanımın ruhuna Fatiha

hace zeliha hanımın ruhuna

Ah minel mevt
Çün ecel geldi ona olmaz Eman
Cürmünü affeyle ya rabbel mennan
Mağfiret kıl olmasın hali yaman
Mazhar-ı nuri şefaat kıl her zaman (bir zaman da olabilir)
Nakibul eşraf elhac Mahmud Ağa'nın
Kerimesi hace zeliha hanımın ruhuna Fatiha
Sene 1308 Muharrem.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık