TARİHİ YERLER

Hacı Dede Ağa Çeşmesi ; Erzurum

Çeşme, kemer köşeliğinde yer alan Talik hatla dört satır halinde düzenlenen mermer kitabeye göre H.1285/M.1868 ılında Hacı Dede Ağa tarafından yaptırılmıştır. Kitabede ;

Hacı Dede Ağa Çeşmesi ; Erzurum

Okunuşu :
Nail-i feyz-i civan-merdı Hacı Dede Ağa
Eyledi inşa bu vala-çeşmeyi ol kam-yab
Ramiz'a guş eyleyen tarih-i rengınin gelub
Nuş eder bu çeşme-i dil-cuda her dem ab-ı nam 1285
Anlamı :
Cömertlik feyzine nail olan Hacı Dede Ağa , o mutlu kişi , bu değerli çeşmeyi yaptırdı Ey Ramiz , gelip bu güzel tarihi işiten , Her an bu güzel çeşmeden su içer 1868 
Kitabenin son mısrasındaki bütün kelimelerin harf değerleri toplanınca 1285 rakamını vermektedir. Böylece çeşmenin inşa tarihi hem rakamla hem ebced hesabıyla düşünülmüştür.
Daha önceleri Ali Paşa Mahallesi Hasır Garajı içerisinde ve Küçük Hamam karşısında bulunan çeşme, bu alanda yeni bir yapılanma nedeniyle kaldırılarak , Yakutiyye Medresesi bahçesine taşınmıştır. Sonrasında , Kent Meydanı çalışmaları sırasında kaldırılan çeşmenin , 2021 yılında Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon projesi doğrultusunda kurulumu yapılmıştır. Çeşmenin günümüze ulaşan parçaları Erzurum Arkeoloji Müzesinde yer almaktadır.

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık