DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Hadislerle Ahir zamanda olacaklardan bazıları

Hadislerle Ahir zamanda olacaklardan bazıları

Hadislerle Ahir zamanda olacaklardan bazıları

1. Kişiyi ailesi helak edecek
Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor ki : “Öyle bir zaman gelecek ki kişinin helak olması, eşinin, anne-babasının ve çocuklarının elinden olacaktır. Onu fakirlikle ayıplarlar , gücünün üstünde tekliflerde bulunurlar , o da dinini kaybedecek işlere girer ve helâk olur.  (Beyhakî)
2. Güvenilir dost ve helal para azalacak
Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor ki : “Öyle bir zaman gelecek ki o zaman şu üç şeyden daha kıymetli bir şey olmayacaktır : 
1. Helal para , 
2. Cânı gönülden güvenilip , arkadaşlık yapılacak bir dost ,
3. Kendisiyle amel edilecek bir sünnet.”
(Heysemî)
3.Dünya memfaatleri için din satılacak
Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor : “İnsanlar dinlerini küçük dünya menfaati karşılığı değiştiriverirler. İşte öyle zamanda dinlerinde sâbit kalabilenler ellerinde kor ateşi tutanlar gibidirler.”  (Müslim)
4. Hainler sadık , sadıklar hain gibi görülecek
Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor : “Öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak , yalancılar ise doğrulanacak. Güvenilir kimseler hâin sayılacak , hâinlere güvenilecek. İnsanlardan şâhitlik etmeleri istenmediği hâlde şâhitlik edecekler , yemin etmeleri istenmediği hâlde yemin edecekler.”   (Taberânî)
5. Şeref , itibar ve din de para ile ölçülecek 
Efendimiz (S.A.S.) buyurur: “Öyle bir zaman gelecek ki bütün endişe ve gayretleri karınları (mîde ve şehvetleri) için olacaktır ; şerefleri , malları ile ölçülecektir ; kıbleleri kadınları olacaktır ; dinleri de dirhem ve dinarları olacaktır. İşte onlar mahlûkâtın en şerlileridir. Onların Allah katında hiçbir nasipleri yoktur.” (Kenzü’l-Ummâl)
6. Haram - Helal hassasiyeti kalmayacak
Efendimiz (S.A.S.) buyurur : “Öyle bir zaman gelecek ki kişi helâlden mi haramdan mı kazandığına aldırmayacak!” (Buharî)
7. Faiz herkese bulaşacak
Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor : “Öyle bir zaman gelecek ki bütün insanlar ribâ ile iş yapacak. Ondan sakınanlar dahi tozuna bulaşmak durumunda kalacaklar.” (Nesâî)
8.İyilik kötülük gibi , kötülük de iyilik gibi görülecek  
Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor: Öyle bir zaman gelecek ki gençleriniz ve kadınlarınız günaha sürüklenecek , iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktan vazgeçeceksiniz ve daha kötüsü olacak , kötülüğü iyilik , iyiliği de kötülük gibi görecek , iyilikten sakındırıp aksine kötülüğü de teşvik edeceksiniz. (Heysemi)
9.Öldüren niye öldürdüğünü, ölen niye öldüğünü bilmeyecek:
Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor:   “Öyle bir zaman gelecek ki kâtil niçin öldürdüğünü, maktûl de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek. Bu,fitne ve karışıklık zamanında öldüren de ölen de ateştedir.”  (Müslim)
10. Yahudi ve Hıristiyanlar taklit edilecek
Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor : (Öyle bir zaman gelecek ki) "Siz, sizden önceki insanların yollarına , mutlaka karış karış , arşın arşın uyacaksınız hatta onlar kertenkele deliğine girseler bile , siz de onlara uyup o deliğe gireceksiniz." 
"Ey Allah'ın Resulü! Onlar Yahudi ve Hıristiyanlar mıdır?" diye sordular. 
"Ya başka kim olacaktır?" diye cevab verdi. (Buhari)
11. En son namaz terk edilecek
Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor :  (Öyle bir zaman gelecek ki) İslam’ın bağları düğüm düğüm çözülecektir. Her bir düğüm çözüldüğünde insanlar geride kalana tutunacaktır. Onlardan ilk çözülecek olanı hüküm , en son çözülecek olanı da namazdır.” 
(Heysemi)
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık