TÜRK TARİHİ

Hafsa Hatun ; Tire , İzmir

Hafsa Hatun ( XIV. YY. ) Aydınoğlu Beyliği'nin kurucusu Mehmet Bey'in en küçük oğlu ve Tire Emiri İsa Bey'in kızıdır. 1390 yılında Aydınoğulları topraklarının bir kısmını fetheden Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayedid ile evlenerek Osmanlı hanedanına katılmıştır. Hayırseverliği ile bilinen Hafsa Hatun , birçok vakıf eserini Tirelilere kazandırmıştır. Tire'nin Işıklar Köyü'nde vakfiyesi bulunan Hafsa Hatun'un Duatepe Mahallesi'nde yaptırdığı cami , etrafındaki türbe , tekke , imaret ve hamamı ile devrinin önemli yapılarından birisidir. Hafsa Hatun'un Tire'de yaptırdığı çeşmelerden günümüze ulaşan tek eseri Çeşme Alanı mevkiindedir.

Hafsa Hatun ; Tire , İzmir

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık