İSLAMİ YERLER

Honsalar Camii 1385 - 1417 ; Kastamonu

Kitabesi olmadığından yapılış tarihi net olarak bilinmemekle birlikte , Candaroğlu hükümdarlarından İsfendiyar Bey'in veziri Hond Salar tarafından 1385-1417 yılları arasında yaptırıldığı kesindir.

Honsalar Camii 1385 - 1417 ; Kastamonu

Kastamonu'nun Honsalar mahallesi , Honsalar caddesinde yer almaktadır.
Mülkiyeti Honsalar Mahallesi Camii Şerifi Vakfına aittir.
Kitabesi olmadığından yapılış tarihi net olarak bilinmemekle birlikte , Candaroğlu hükümdarlarından İsfendiyar Bey'in veziri Hond Salar tarafından 1385-1417 yılları arasında yaptırıldığı kesindir. 
1530'lu yıllarda bir süre Halveti Dergahı olarak vazife görmüş ve burada çıkan yangından sonra Şeyh Şaban-ı Veli tarafından dergah Seyyid Sünneti Efendi Mescidi Camiye cevrilerek oraya nakledilmiştir. 
Memlüklü tarihçisi El-Makrizi eserinde 819 (1417) yılı Şevval ayı olaylarından bahsederken Çelebi Mehmet ile İsfendiyar Bey arasında mücadele yaşandığı , mücadele sonrası yapılan antlaşma geregince İsfendiyar Bey'in , Çelebi Mehmet adına hutbe okutmasına karşılık İsfendiyar Bey'in veziri Hond Salar kendi yaptırdığı camide hutbeyi Çelebi Mehmet adına değil de İsfendiyar Bey adına okuttuğu zikrolunmuştur. Bu durumda İsfendiyar Bey'in Kastamonu'nun bütün camilerinde Çelebi Mehmet adına hutbe okutmasına karşılık , Hond Salar'ın İsfendiyar Bey adına hutbe okutması garip bir hadise olarak yorumlaşmıştır. 
Honsalar camii 1530'lu yıllar , 1805 ve 1925 yıllarında esaslı onarımlar görmüştür. En son 2008 yılında Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık