TÜRK TARİHİ

İbn-i Melek ( Abdüllatif Ferişte ) heykeli ; Tire , İzmir

" İbn-i Melek " lakabıyla tanınan Abdüllatif Ferişte Efendi ( XV. YY. ) , Aydınoğulları Beyliği'nin son dönem alimlerindendir. Batıni ve zahiri bilğilere sahip olan İbn-i Melek fıkıh , tevsir , kelam ve hadis konularında derin bilğisiyle tanınmıştır. Aynı zamanda bir dil bilğini olan Abdüllatif Ferişte'nin kitapları Osmanlı Medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından Birgi'ye çağrılarak başkent kadılığına getirilmiştir. Son eserini 1418 tarihinde kaleme almıştır.

İbn-i Melek ( Abdüllatif Ferişte ) heykeli ; Tire , İzmir

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık