İSLAMİ YERLER

İSA BABA TÜRBESİ - TİRE, İZMİR

İzmir'in Tire ilçesi, Hisarlık Köyüne yakın, Balım Sultan Türbesi zaviyesi bahçesinin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Türbe aslen kime ait olduğu kesinlik kazanamamıştır. Türbe yapısının içinde iki adet mezar bulunmaktadır. Mezarın birisinin üzerinde "İsa" ismi yazılı olduğundan türbeye "İsa Baba Türbesi" ismi verilmiştir. Türbenin günümüze ulaşan kitabesi bulunmadığından hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir. Bölgedeki diğer türbeler incelendiğinde ve dikkate alındığında türbenin mimari yapısına göre 14. yy. başlarında yapıldığı tahmin ediliyor.

İSA BABA TÜRBESİ - TİRE, İZMİR

Türbe, 4.92x494 m. ölçüsünde kare planlı, moloz taş ve tuğladan yapılmış, üzeri kiremitli bir kubbe ile örtülüdür. Türbenin batı kenarında giriş kapısı bulunmaktadır. Türbenin duvarların birinde dikdörtgen söveli tek bir pencere ile aydınlatılmaktadır. 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık