TÜRBELER & KÜMBETLER

İsa Sofi Türbesi ; Söğüt , Bilecik

Bilecik ili Söğüt ilçesi Borçak köyünde yer almaktadır. Türbenin iç duvarlarında Tengri inancına göre şamanist süslemeler bulunmaktadır. Türk Mitolojisindeki Evren Tasavvuruna ait olduğu cizim ve resimler bulunmaktadır.

İsa Sofi Türbesi ; Söğüt , Bilecik

İsa Sofi , Osman Gazi döneminde yaşamış büyüklerdendir. Türbe 14. yy'da inşa edildiği bilinmektedir. 
Yöre halkı 1980 yılına kadar hıdrellez kutlamaları , türbe çevresinde mum yakma , akşamları su bırakma gibi adetler uygulanmaktaydı. 1980den sonra bu uygulama kalkmıştır. 
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık