OSMANLI İMPARATORLUĞU

Kanûnî Sultan Süleyman'ın Belgrad'ın Fethi

Kanûnî Sultan Süleyman padişahlık döneminde (1520 -1566) Belgrad (o dönemdeki adı Nándorfehérvár) Macaristan Krallığı egemenliğindeydi. Kanûnî Sultan Süleyman 1520 yılında Osmanlı Padişahı olunca, Macaristan Kralı II. Lajos'a elçi gönderir, Macaristan Kralı II. Lajos gelen elçiye hakaret eder ve elçiyi öldürür sonra Knin şehrini ele geçirir, bunun üzerine Kanûnî Sultan Süleyman, Belgrad üzerine sefer düzenlemeye karar verir. 18 Mayıs 1521 tarihinde Kanûnî Sultan Süleyman önderliğindeki Osmanlı Ordusu Belgrad üzerine sefere çıkar, şehri Temmuz ayında kuşatma altına alır. Sadrazam Pîrî Mehmed Paşa'nın komutasındaki Osmanlı Ordusu bir ay kadar süren kuşatma sonrasında şehri ele geçirir. Osmanlı Ordusu Belgrad ile birlikte Böğürdelen, Zemun ve Salankamen şehirlerini devlet topraklarına katar.

Kanûnî Sultan Süleyman'ın Belgrad'ın Fethi

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık