OSMANLI İMPARATORLUĞU

Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos fethi (1522)

1070 de kurulan merkezi İtalya'da olan Hospitalier Şövalyeleri "Hastane Şövalyeleri" (diğer ismi Aziz Yuhanna Şövalyeleri tarikatı) (diğer ismi Rodos Şövalyeleri) (diğer ismi Malta (Kudüs) Şövalyeleri ) tarikatının Ege denizinde yer alan Rodos adasına sığınmışlar. Hospitalier Şövalyelerinin yaptıkları korsan eylemleriyle Osmanlı ticaretine zarar veriyorlardı. Kanuni Sultan Süleyman Belgrad'ı fethettikten sonra (1521) Suriye ve Mısır'ı idare etmek için Rodos'u fethetmenin gerektiğine karar vermiştir.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos fethi (1522)

Kanuni Sultan Süleyman'ın komutasındaki Osmanlı ordusu 18. 06. 1522 tarihinde Üsküdar'dan hareket eder. Kütahya'da bulunan "Anadolu Beylerbeyi Güzelce Kasım Paşa ve eyalet askerleri de Osmanlı orduna katılır. 26. 07. 1522 tarihinde Osmanlı ordusu Marmaris'e gelir. 28. 07. 1522 tarihinde Osmanlı ordusu Rodos adasına çıkartma harekatını gerçekleştirir. 
Osmanlı donanması Rodos adasının kuzeyini kontrol altına aldıktan sonra, Osmanlı ordusu kuşatma düzeni alır. Kanuni Sultan Süleyman'ın karargâhını Saint Cosme ve Saint Damien tepesine (Türklerin "Kızıltepe" isimlendirdikleri) kurar. Kuşatma düzeni, merkezde İkinci Vezir Damat Mustafa Paşa komutasında yeniçeriler ve sipahiler bulunmaktaydı. Donanma ile irtibatı sağlamak için sağ kanatta Sadrazam Pîrî Mehmed Paşa ve Anadolu Beylerbeyi Güzelce Kasım Paşa komutasındaki Anadolu eyalet askerleri konuşlandırılır. Sol kanatta, İkinci Vezir Ahmed Paşa ve Rumeli Beylerbeyi Ayas Mehmed Paşa komutasındaki Rumeli eyalet askerleri konuşlandırılır. 
29. 07. 1522 tarihinde Osmanlı ordusu şiddetli bombardıman başlar. 10. 8. 1522 tarihine kadar süren çatışmada karadan başarı elde edemiyen Osmanlı ordusu  bu sefer devreye Osmanlı donanmasını devreye sokarak denizden surların üzerinden yapılan aşırtma atışlarla suriçinde yangınlar çıkarılır. Bu arada mısırdan gelen takviye filo ile Osmanlı ordusu zafer kazanır. 
Osmanlı ordusu bu zaferle, Ege ve Akdeniz'de güvenliği sağlamıştır. Cezayir-i Bahr-i Sefid (Akdeniz Adaları) eyaletine bağlanmıştır. Sancakbeyi olarak Mehmed Bey tayin edilir. Rodos adasına Anadolu'dan getirilen Türk nüfusu yerleştirilir.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık