TARİHİ YERLER

Kef Kalesi ; Bitlis

Bitlis ilinin Adilcevaz ilçesinde bulunmaktadır. Arzaşkun antik şehri olduğu tahmin edilen kale , Urartular dönemine aittir. 1964 yılında yapılan arkeoloji kazı çalışmasında 30'dan fazla oda tespit edilmiş ve bir saray kalıntısı bulunmuştur. Odaların bir bölümünde pithos küpler bulunmuş. 1973-1976 yıllarında yeniden arkeoloji çalışma yapılmış ve 140 odası çıkarılmıştır sonrasında çalışma durdurulmuştur.

Kef Kalesi ; Bitlis

Urartular döneminde kale kapısının kuzeyde olduğu tahmin ediliyor. Osmanlı döneminde , limana bakan kulelerde 76 adet büyük şayka topları , 300 adet balyemez topu ve kargir ev bulunmaktaydı. 
Kale duvarları büyük taş bloklardan oluşmaktadır , günümüzde bazı kesimleri görülmekyedir. Odaların temelleri taş yapı , üst bolümleri kerpiç yapıdır. Kale duvarlarında ve oda duvarlarında aslan , mızrak , hayat ağacı sembolü , kartal , palmet , dini sembollü motiflere görülmektedir
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık