KALELER & KULELER & HİSARLAR

KEMAH KALESİ, ERZİNCAN

Erzincan ilinin, Kemah ilçesinde bulunmaktadır. 80 metre yükseklikte, 8.000 m2 alana kurulan kale, kesin yapılış tarihi bilinmemektedir, tahminen mö. 205 yıllarında Azrak kralı tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir.

KEMAH KALESİ, ERZİNCAN

KEMAH KALESİ, ERZİNCAN 
Erzincan ilinin, Kemah ilçesinde bulunmaktadır. 80 metre yükseklikte, 8.000 m2 alana kurulan kale, kesin yapılış tarihi bilinmemektedir, tahminen mö. 205 yıllarında Azrak kralı tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. 
Erzincan ovası ile Erzurum’da arasında yapılan arkeoloji araştırmalar netiçesinde Kemah bölgesi Paleolitik Çağ’a (yontma taş devri) zamanına gidildiği düşünülmektedir. Asur ve Hititler’e ait kaynaklarda mö. 2000'li yıllarda Kemah  küçük feodal (Derebeylik ) olarak bildirilir, Hitit kaynaklarında ise mö. 15. yy.'da Kumaha diye anılır. 
Kemah bölgesinde Urartular, İskitler, Kimmerler, Medler, Persler, Partlar (İranlılar), Romalıların, Arsaklılar, Bizanlılar yaşadığı anlaşılmıştır. Camacha (Kamaçha-Ani), Kutsal şehir adı ile de anılmıştır. Bizans döneminde Theodosiopolis ismini almıştır. Araplarla yapılan savaşlarda bir kaç sefer Bizans ve Arap eğemenliğinde el değiştirmiştir. Arap kaynaklarında Kamah, Kemh ve Kamh isimleri ile anılmaktadır.
1071 Malazgirt Zaferinden kısa bir müddet sonra Türkler'in eğemenline geçmiştir. Garkîkarahisar (ġebinkarahisar) adı ile anılan kale Emir Ahmet Mengücek Gâzi, 1072-1114 yılında Mengücek Beyliğini buraya kurarak Türkler'in stratejik askeri kalesi olmuştur. 1335 yılına kadar Selçuklu kalesi olmuştur. 16. yy.'dan itibaren Eretna Beyliği, Karakoyunlular ve Akkoyunlular arasında el değiştirmiş, 1503 yılında Safevilerin eğemenliğine girmiştir. 15 Mayıs 1515'te Yavuz Sultan Selim komutasındaki ordu, Osmanlı eğemenline katmıştır. 
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık