OSMANLI İMPARATORLUĞU

Kıyamet Kilisesindeki merdivenin hikayesi

Kudüs’te Golgotha Tepesi’nde inşa edilen Kıyamet Kilisesi bütün Hristiyan mezhepleri açısından son derece önemlidir. Tüm mezhepler, Kıyamet Kilisesi’nin temizliğini ve bakımını üstlenmek istediği için aralarında sürekli çatışmalar çıkar, bundan dolayı da ölümler meydana gelirdi.

Kıyamet Kilisesindeki merdivenin hikayesi

Bunun üzerine Halife Abdülmecid bir "Kudüs Ferman"ı çıkarır. Ferman Kudüs’e ulaşır ulaşmaz hemen kilisenin önündeki meydanda okunur. Şöyledir ferman: “Kutsal mekanlara ben geleceğim, milimi milimine kimin nereyi temizleyeceğini ben belirleyeceğim. Bundan sonra da bir taşı yerinden oynatan kafasını yerinden oynatmıştır, biline…”
Fermanın okunduğu esnada bir Ermeni papazı tahta bir merdiven üzerinde kilisenin camlarını silmektedir. Papaza hemen oradan inmesini söylerler. Papaz kendisiyle birlikte merdiveni de indirmek isteyince avludakiler, fermanda merdiveni kimin indireceği yazmadığını söyleyerek engellerler. İşte o merdiven yıllardır halen orada durmaktadır.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık