İŞARETLER

Lale sembolü

Lale sembolü ; aşkın , mutluluğun , ölümsüzlüğün , başarının ve zenginliğin sembolüdür. İslam inancında tekliği , birliği temsil eden Elif harfi ile özdeşleştirilir ve bu yolla Allah'ın bir olduğu vurgulanır. Arapça'da Allah ile lale harflerinin sayı değerleri aynıdır. Lale tersten okunursa , Hilal demektir ve tasavvufta sevgili anlamındadır. Devlet-i Aliyye ( Osmanlı İmparatorluğu ) amlemi Hilal ve Ay olduğu için Lale simgesi Devlet-i Aliyye'de 'Kutsal bir simge' olarak kullanılmıştır.

Lale sembolü

Mezar taşlarında Lale motifi ; Allah'a itaat , onun birliğine ve gücüne saygı anlamında kullanılmıştır. Lale , Allah'ın remzi olarak algılanır ve Osmanlı mezar taşlarında vahdaniyeti ( birliği ) temsil eder.

Lale işareti define anlamı ; Lale işareti gömü ile alakalı değildir. Muhtemelen aşık olan biri yapmıştır veya yakınında bir mezar bulunmaktadır.

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık