TARİHİ ESERLER

Lao-Tzu heykeli ; Qingyuan Dağı , Song Hanedanı ( 960-1279 ) , Çin

Çin filozofu ve Çin'in eski dinlerinden Taoizm'i kurucusudur ( mö. 604 veya 570 ) hayatıyla ilgili bilgi bulunmamaktadır. Honan'dadoğduğu tahmin ediliyor. Lao-Tzu’nun asıl adı Li-Tan‘dır. Lao-Tse “ihtiyar bilgin anlamı“na gelen lakabıdır.

Lao-Tzu heykeli ; Qingyuan Dağı , Song Hanedanı ( 960-1279 ) , Çin
Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık