TARİHİ YERLER

Laodikeia Antik Kent ; Denizli

Denizli'nin Pamukkale ilçesi , Goncalı mahallesinde yer almaktadır. Antik kaynaklara göre kent MÖ. 261-263 yılları arasında II. Antiokhos tarafından kurulmuş ve kente Antiokhos'un karısı Laodike'nin adı verilmiştir. Laodikeia'da , Vahiy kitabında bildirilen Yedi Asya Kilisesi arasında yer almaktadır. MÖ. 130/129 yıllarında Roma'ya bağlanmış. Bizans döneminde dini merkez olmuştur. Roma imparatoru Caracalla döneminde Laodikeia'da sikke basılmıştır. Laodikeia Antik Kentinde çok sayıda anıtsal yapı bulunmaktadır.

Laodikeia Antik Kent ; Denizli

Antik Yunan tarihçisi Strabon'un bildirdiğine göre Leodikya'da siyah yünlü koyun yetiştiriliyordu. Kentte testil endüstrisi geliştirmiş , "Laodicean" olarak adlandırılan bir tür kumaş bulunmaktaymış.
1961-1963 yılları arasında Kanada Quebec Laval Üniversitesi'nin tarafından , Jean des Gagniers yönetiminde kazı çalışmaları yapılmış , bir çok eser kazanılmıştır.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık