İSLAMİ YERLER

Manisa Mevlevihanesi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Bayındırlık Mahallesi'nde yer almaktadır. Koordinatları 38°36′30″K 27°26′24″D . Saruhanoğulları Beyliği'nin kurucusu Saruhan Bey'in torunu , İshak Çelebi tarafından 1369'da yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı , 27,60×20,25 m boyutlarında , kesme taş , moloz taş ve tuğla kullanılarak imar edilmiştir. 1664-1694 yılları arasında dört kez onarıldı. Cumhuriyetin ilanının ardından mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiş. 1960-1961 , 1982 ve 1999-2001 yıllarında yeniden onarılan yapı , günümüzde Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından etnografya müzesi olarak kullanılmaktadır.

Manisa Mevlevihanesi
Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık