OSMANLI İMPARATORLUĞU

Necip Paşa heykeli ; Tire , İzmir

Mehmet Necip Paşa ( 1785 - 1851 ) , Sultan II. Mahmut Dönemi'nin güçlü devlet adamlarındandır. 1785 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kapı Kethudalığı , Aydın Valiliği , Baş Muhasebeci , Adliye Nazırlığı , Bağdat Valiliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur. 1826 yılında Baruthane Nazırı iken , sürgüne gönderilen Şanizade Ataullah Efendi^yi Tire'ye götürme görevi için Tire'ye gelen Necip Paşa , kütüphane , medrese ve tekkenin bulunduğu bir külliye inşa ettirmiştir. Külliyeden günümüze kalan Necip Paşa Kütüphanesi , barındırdığı çok sayıda kıymetli eserle , Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak hala faaliyetini sürdürmektedir.

Necip Paşa heykeli ; Tire , İzmir

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık