SAĞLIK

Nisan yağmurunun faydaları

Hadis-i Şerif’te : ‘’Beni hak Peygamber olarak gönderen Cenâb-u Hakk’a yemin ederim ki , çocuğu olmayan bir erkek , bu sudan hanımına içirirse , Allah-ü Teala’nın izni ile hanımı hamile kalır Hanımının başı ağrıyan bir erkek bu sudan hanımına içirirse , bu su ona (sıhhati için) yeterlidir İçen kimsenin balgamını keser Rüzgar ona zarar vermez , çirkin haller kendisine isabet etmez Bel ağrısından , karın ağrısından , şikayeti kalmaz Alaca hastalığından korkmaz Göğüs ağrısı çekmez Kalbine gelen vesvese (evhâm) , gönlünden çıkar gider Kendini çok beğenmek , hased , kibir , düşmanlık , gıybet ve koğuculuk (gibi manevi hastalıklar dahil) , dünyada yaşayan her fani (geçici) olanlar için Allah-ü Teala’nın izni ile fayda vericidir’’ Tefsir-i Kebir (Kur’an-ı Kerim Tefsiri)'nden

Nisan yağmurunun faydaları

Nisan yağmurunun faydaları
Sular içerisinde en saf su nisan yağmurunun suyudur.
Nisan yağmuru ile çalınan yoğurt tutar (maya yerine) “Tecrübe ile sabittir.
 Hizmet ehli bir Allah dostu Her nisan yağmurundan sonra Adapazarı’nda bir teyzemiz varmış , oraya uğrar “Nisan yağmurları geçti , yoğurdumuzu getir de yiyelim” dermiş. (Nisan yağmuruyla çalınan yoğurt)
Nisan yağmurunda ıslanan elbise çürümez. Saç dökülmez ,hele okunan Nisan yağmuru suyu , Allah’ın izniyle sâra hastalığına şifa , ruh hastalıklarına deva , ağrılara karşı çok yararlıdır.
Ebus-suud efendi bu konuyla alakalı : Bu su içen kimseye faydalıdır. Bütün hastalık va ağrılara karşı faydalıdır. Hatta çocuğu olmayan kimse bundan içerse biiznillah çocuğu olur
Çok büyük Evliyaullahtan bir Zât , Adapazarı’na teşriflerinde bir kardeşimiz “Efendim ne olur bana duâ buyurun. Yuvam yıkılıyor , hanımla aram açıldı , boşanmak istiyor” deyince Hazretimiz “sebep ne?” diye soruyor. Cevâben : 13 yıllık evliyim çocuğum olmuyor” deyince Hazret : Peki evlâdım sana hiç nisan yağmurunu söyleyen olmadı mı? Buyurur. Bu usulü anlatır, 13 yıl sonra çocukları olur.
Kim bu âdap ve usul üzerine Nisan suyu üzerine okur da bir hafta sabahları aç karnına içerse , kesinlikle ömür boyu itikad hastalığı görmez” buyurmuş.
            Nisan yağmuruna okunacak dua ve sureler
1-Salevât-ı şerife 70 defa
2-İstiğfâr-ı şerif 70 defa
3-Fatiha-i şerife 70 defa
4-Âyetül kürsi 70 defa
5-Lekad câeküm (ayetin sonuna kadar)70 defa
6-Yasin-i şerif 1 defa
7-Elem neşrahleke 70 defa
8-İnnâ enzelnâhü 70 defa
9-Kâfirûn suresi 70 defa
10-İhlas suresi 70 defa
11-Felak suresi 70 defa
12-Nâs suresi 70 defa
13- Sübhanellahi velhamdü lillahi (Tesbih duası) 70 defa
14-Lâ havle vela guvvete illâ billâhil aliyyil azîm 70 defa
15-Salevât-ı şerife 70 defa
 Eğer bu duaları kendisi okuyamıyorsa düzgün okuyan ehil kişilere okutur.
ÖNEMLİ NOT : "Nisan yağmurunu alma şekli : Alınacak kap yüksek bir yere konmalı , yağmur direkt kaba dökülmeli , oluktan akan su olmaz. Maalesef şu anda şehirlerden toplanan nisan yağmuru olmaz. Mutlaka yüksek yerlerden yaylalardan köylerden havanın temiz olduğu yerlerden temin etmeliyiz.
Birde günümüzde hava kirliliği çok olduğundan ilk yağan yağmurdan değil de 2.nci ve üçüncü yağan yağmurdan alınmalı , havadaki kirlilik temizlenmiş olmalı , suyu aldıktan sonra bir tülbentten süzüp öyle kullanmalıdır.
Bir de her sene (Nisan ayının (rûmi) 17 ,sinde min tarafillah ağaçlara ve otlara tohumlar dökülür , bunların hepsi esrâr-ı acibedir. işte cenâb-ı hakkın hayvânat-ı habiseyi halk buyurmasında bizim bilmediğimiz çok hikmetler ve çok maslahatlar vardır . ( Büyüklerin sözü)
Peygamberimiz (sav)’den rivayet olundu ki : ‘’Cebrail as. Bana öyle bir ilaç öğretti ki , (o ilaç sayesinde,insanların) doktorların ilaçlarına hiç ihtiyacı kalmaz ’’ Eshab-ı Kiram : (o ilaçtan) Bize de haber ver ,Ya Rasulullah dediler , Rasulullah (sav) : ‘’Nisan yağmurunu alınız (toplayınız) Ona ; 70 defa Fatiha-i şerife , 70 defa İhlâs-ı şerif , 70 defa Felak suresini , 70 defa Nâs suresini , 70 defa Tesbih duasını (SübhanAllahi vel-hamdüLillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vâllahü ekber ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyıl-azîm) okuyunuz Sonra , 7 gün devamlı olarak sabah akşam birer bardak içiniz , Beni hak Peygamber olarak gönderen Cenâb-u Hakk’a yemin ederim ki , Cebrâil Bana dedi ki ; "Bu sudan içen kimsenin , cesedinden , damarından , sinirinden , etlerinden , o kimseye ağrı , acı veren rahatsızlığını Cenâb-u Hakk giderir ve o kimseye sıhhat ve afiyet verir’’
Yine başka bir Hadis-i Şerif’te : ‘’Beni hak Peygamber olarak gönderen Cenâb-u Hakk’a yemin ederim ki , çocuğu olmayan bir erkek , bu sudan hanımına içirirse , Allah-ü Teala’nın izni ile hanımı hamile kalır Hanımının başı ağrıyan bir erkek bu sudan hanımına içirirse , bu su ona (sıhhati için) yeterlidir İçen kimsenin balgamını keser Rüzgar ona zarar vermez , çirkin haller kendisine isabet etmez Bel ağrısından , karın ağrısından , şikayeti kalmaz Alaca hastalığından korkmaz Göğüs ağrısı çekmez Kalbine gelen vesvese (evhâm) , gönlünden çıkar gider Kendini çok beğenmek , hased , kibir , düşmanlık , gıybet ve koğuculuk (gibi manevi hastalıklar dahil) , dünyada yaşayan her fani (geçici) olanlar için Allah-ü Teala’nın izni ile fayda vericidir’’    Tefsir-i Kebir (Kur’an-ı Kerim Tefsiri)'nden
"Nisan Yağmuru" suyunun toplanacağı günler , Rumi Nisan ayının 7'sinden sonra , ay sonuna kadardır. Bu da bu sene 20 Nisan 13 Mayıs tarihi arasıdır.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık