MEDENİYETLER

Nyks (Nyx) Antik Yunan mitolojisinde Gece tanrıçası

Nyks (Nyx) Antik Yunan mitolojisinde gece tanrıçasıdır. Tanrı Kaos (Chaos) kızıdır. Semboleri geceleri belirgin olan ay ve yıldızdır. Doğum yeri mitoloji gezegen olan Gaia (Gaea) olarak inanılır. Yaşadığı yer; Antik yunan mitolojisinde gezegen olan kötülük, işkence, acı ve nefret dolu olan Tartarus'ta yaşamaktaydı. Antik Yunan mitolojisindeki tanrıçalardan iklerinden olduğu kabul edilir ve tanrıçaların en güzeli olarak bilinir. Evi ve yaşam yeri Hades’in (Yunan mitolojisinde yeraltı tanrısıdır) yeraltı dünyasının derinliklerindedir. Nyx diğer tanrıçalara göre daha farklı özelliklere ve güçleri bulunur. İnsanlara istediğinde iyilik veya kötülük yapabilir. İnsanları uyutabilir ya da öldürebilir. Bu özelliklerinden dolayı diğer tanrı ve tanrıçalar Nyks ile korkularından uğraşmazlar ve de kötü olmazlardı.

Nyks (Nyx) Antik Yunan mitolojisinde Gece tanrıçası

İnsanlar onun için ayin, adak,sunum ve hediye verecekleri zaman dolunay ışığının altında yaparlardı. Tanrıça Nyx, Antik Yunan mitolojisinde, karanlığın tanrısı Erebus ile evlenir ve Hemera (Gün) ile Aether (ışık) isimlerinde çocukları olur. Yunan mitolojisinde inanışa göre Hemera ve Aether doğduktan sonra gece ve gündüz döngüsünün başladığına inanılır. Tanrıça Nyx dünyanın üzerine gecenin karanlık örtüsünü örttüğünde, Hemera ile Aether şafakta gecenin örtüsünü kaldırıp dünyayı aydınlanmasını sağlarlardı. 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık