OSMANLI İMPARATORLUĞU

Osmanlı Rüştiye ( Ortaokul) karnesi 1913

Osmanlı Rüştiye ( Ortaokul) karnesi 1913

görülen dersler
- Türkçe Edebiyat
- Ecnebi Lisanı ( Fransızca)
- Malumati Vataniyye 
- Din Dersleri
- Tarih
- Coğrafya
- Hayvanat
- Fizyoloji
- Nebatat (Bitki Bilimi)
- Arziyat (Jeoloji)
- Fizik
- Kimya
- Riyaziyat ( Matematik)
- Resim
- Musiki
- Terbiye-i Bedeniyye ( Beden Eğitimi)
- Ev İdaresi
- Çocuk Bakımı
- Labaratuvar
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık