DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Regaip Kandili ve gecesi

“Kendisine rağbet edilen şey , bol ve değerli bağış” anlamında olan Regāib kelimesi , hadis ve fıkıh edebiyatında “bol sevap ve mükâfat , faziletli amel” , “müstehap, nâfile ibadet” gibi anlamlar taşımaktadır. Bu aya "Recebü'l-asabb" da denilir ( iyiliklerin isabet ettiği ay ). Recep ayı , Hicri takvime göre yedinci aydır , Mübarek ayların ikincisi , üç ayların başlangıcı olan Recep ayının , ilk perşembesini Cumaya bağlayan gecede kutlanmaktadır. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmiyor. Ancak "reğabe"den türemiş , Kur'ân'da sekiz yerde "reğabe" kelimesi geçmektedir.

Regaip Kandili ve gecesi

Hz. Peygamber’imiz (s.a.v. )  Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü bilinmektedir. Receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu , bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu bildirilmiştir.
Regaip namazı akşamla yatsı arasında kılınır. 
Regaip Kandili gecesinde 4 rekat tesbih namazı kılabilirsiniz. 
Regaip Kandili gecesinde Fatiha ve Kadir suresi ile 12 rekat olarak hacet namazı kılınır. 
Tesbih namazı kılınışı : Regaip Kandili tesbih namazı akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınabileceği gibi gecenin ilerleyen saatlerinde de ifa edilebilir. 4 rekat olan Tesbih namazına başlarken niyet edilir ve okunması gereken bir tesbih vardır.
Tesbih namazına nasıl niyet edilir : Regaip Kandilinde kılınması önerilen tesbih namazına niyet ederken şunlar söylenir; Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber“
Tesbih namazında okunacak tesbih : Regaip Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".
Regaip Kandili Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.
Tesbih namazı kılınışı : "Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih: -"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,
-Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere,
-Rükûdan doğrulunca 10 kere,
-Secdede 10 kere,
-Secdeden doğrulunca 10 kere,
-İkinci secde de 10 kere, okunur. Böylece birinci rekat kılınmış olur.
İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. İkinci rekatte oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.
Regaip Kandili zikirleri : Regaib Kandili gecesinin ihyâsı, yatsı namazıyla sabah namazını camide cemaatle kılmakla olur. İnsan sabahlara kadar, akşamlara kadar ibadet etmiş gibi sevab kazanır. Bir başka ihyâ şekli zikirdir. Regaib Kandilinde "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık