Haber Sitesi
HV
04 TEMMUZ Pazartesi 18:10

Roma ' nın yeraltı mezarlıkları

MEZARLAR HAKKINDA BİLĞİLER
Giriş Tarihi : 19-06-2022 21:52
Roma ' nın yeraltı mezarlıkları

Mezarlık terimi (Latince ′′ ad catacumbas ′′), Yunanca 'nın ′′ mağarada ′′ veya ′′ vadide ′′ anlamına gelen kedi à cumbe' den türemektedir. Yatay nişlerin (loculi) kazıldığı duvarlarda Roma yeraltı geçitlerinden (ambulakra) oluşuyor. Genellikle seküler (pilae) arasında yer alan bu lokuliler, her biri bir veya daha fazla vücut içerebilir. İki cesedi barındıracak kadar büyük bir lokulus bisomus olarak adlandırıldı. Roma katliamlarının bir başka türü, oyulmuş yatay mermer levhanın altına kaplanmış eğri bir nişten oluşan arcosolium idi. Kübikula (hepsi bir aile için lokuli içeren defin odaları) ve kriptae (fresklerle dekore edilmiş kiliseler) ayrıca katakomb geçişlerinde de yaygın olarak bulunur. Yeryüzü mezarlıkları dolmaya başlayınca, koridorların zeminine diğer mezarlar da kazıldı - bu mezarlara formae denir.
Roma 'nın yeraltı mezarları, birkaç kilometre uzunluğunda labirentler oluşturan, Hıristiyanların, Yahudilerin ve Paganlar' ın yan yana dinlenebilmeleri için ölülerini de gömdüğü antik yeraltı tünelleridir. Hıristiyanlar ölülerinin bedenlerini yakma putperest geleneğini takip etmediler ve böylece yer eksikliği ve arazinin yüksek maliyetini gidermek için bu geniş yeraltı mezarlıklarını yapmaya karar verdiler, eğlence ve anma törenleri için kullanıldılar.
Yeraltı mezarlıklarının menşei MÖ 2 yüzyıla dayanıyor. Efsaneye göre bu yeraltı galerileri zulüm dönemlerinde geliştirmişler ve ilk Roma Hıristiyanlarının gizli karşılaşmaları için sığınak ve yer olarak hizmet etmişler çünkü Roma yasası tüm defin yerlerini kutsallaştırmışlardır.
Ancak, zulümler Roma İmparatorluğu 'nun sadece bazı nispeten kısa dönemlerinde yapıldığı için, Hıristiyanlık İmparatorluk' un dinine dönüştüğü zaman yeraltı mezarları kendilerini kaybetti.
Şehir içi cenaze ve yakılmaları yasaklayan bir yasaya göre (Hominem mortuum in urbe neve sepelito neve urito) katliamları duvarların dışına, konsolos sokakların kenarına inşa edilmiş. Zamanında toprak sahibi olan da altyazının sahibi idi, bu nedenle tüm inanç kardeşlerine açık bir mezarlık oluşturmak için tek bir kişinin özel mülkü tüm Hristiyan toplumuna sunuldu.
Roma 'nın alt yağında yaklaşık 150 km ve birkaç seviyede genişleyen 40' den fazla Yeraltı Mezarlığı bulunuyor.
 

AdminAdmin

YORUMLAR