TARİHİ YERLER

Şar Komana Antik Kenti ve Kırık kilise ; Adana

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi , Şar mahallesinde yer almaktadır. Kizzuvatna Krallığının ( mö 2. bin yılında Çukurova bölgesinde hüküm sürmüş dinsel bir krallık ) başkentidir. Kentin halkı Luvi ve Hurrilerden oluşmaktaydı. Kent bir rahip tarafından yönetiliyordu , Hitit kralı dini gücün desteğini almak için , kent halkına saygı gösterirdi ve rahibin kızları ile evlenirdi. Kraliçe Puduhepa da Komana’lıdır. O dönemde Anadolu’da "Ma" adında ana tanrıçaya tapınma ayinleri yapılırdı. Rahiplerin sonraki dönemlerde siyasi güçlerini kaybettikten sonra Komana Antik Kenti zamanla önemini yitirmiş ve harabeliğe dönmüştür. Günümüzde antik kentik büyük bir bölümü köy yerleşimin altında kalmıştır. Komana Antik Kenti ören yerinde Hitit , Roma , Bizans döneminden kalan tarihi yapılar bulunmaktadır. "Kilikya Komanası" diye anılmaktadır , Etilerin dini merkezlerinden ikincisidir ilki "Pontus Komanası"dır.

Şar Komana Antik Kenti ve Kırık kilise ; Adana

Günümüze ulaşan en sağlam yapısı ms. 311'de inşa edilen Kırık Kilisedir. Kesme taşlardan yapılan kilise , Dikdörtgen planlı olup , ön kısmında giriş kapısı ve 3 pencere bulunur. Arkeolojik kazılarda , batı bölümünde bulunan kitabede Romalı Senatör Hermodorus'a ait mezarın bulunduğu anlaşılır. 
Günümüze ulaşan önemli yapılarından biri de ; mabedin girişindeki Alakapı'dır. Yüksekliği 6 metre , eni 3 metredir. Kapıda Bizans ilçiliği görüldüğünden Hristiyanlık döneminde kullanıldığı bilinmektedir. 
Antik kentte ayrıca tiyatro , kent surları , nekropoller , Tümülüsler , kaya mezarları görülmektedir. 
Komana Antik Kentine üçretli giriş yapılır , her gün 08.00 ile 17.30 saatleri arasında gezilmeye uygundur
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık