MEZARLAR

Satrap Lahdi ; İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Satrap Lahdi mö. 5. yy.'la ait adı belli olmayan Pers satrabına ( Eyalet valisi ) aittir. 1887 yılında Osman Hamdi Bey buğünkü Lübnan'ın Sayda ( Sidon ) şehrindeki kral nekropolü 6 nolu mezar odasından çıkarılan lahit İstanbul'a getirilerek bugün İstanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunmaktadır.

Satrap Lahdi ; İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Satrap Lahdinin bir yüzünde satrap ( Eyalet valisi ) tahta oturur vaziyette, tacı başında, asası elinde, sarayın avlusundadır. Önünde dört at koşulu bir araba ve binmek için bir at bulunmaktadır. Hizmetçiler atları tutmaktadırlar. 
Satrap Lahdinin bir diğer yüzünde satrap ( Eyalet valisi ) bir dişi geyik vurmuş ancak o anda satrabın karşısına pars çıkar ve  satrap ( Eyalet valisi ), pars ile mücadeleye atılır ama atlar parsdan ürkerler satrap ve süvariler atlarını zaptetmeye uğraşırlarken bir süvari atından düşer.
Satrap Lahdinin dar yüzünün birinde dört hizmetkar görülmektedir, diğer yüzde ise Satrap ile hanımı ve dostları ile ziyafet ettiği görülmektedir
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık