DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Şeytanın perişan olduğu Yedi Haslet

Şeytanın perişan olduğu Yedi Haslet

Şeytanın perişan olduğu Yedi Haslet
Rivâyete Göre Bir Gün Şeytân , Mescîd-i Harâm’ın Bir Köşesinde Bitkin Hâlde Durmuştu. Rasülullah Aleyhisselâtû Vesselâm Efendimiz ise Tavâf Etmekteydi. Hazret Tavâfını Tamam Ettiğinde İblisin Solgun ve Bitkin Bir Hâlde Soluklandığını Gördü ve Sordu:
Rasülullah as.  : “Ey Mel’ûn! Neden Böyle Zayıf ve Hâlsiz Bir Durumdasın?”
Şeytan ; “Senin Ümmetin Beni Bu Hâle Düşürmüş.”
Rasülullah as.  :  “Ümmetim Sana Ne Yapmış ki?
Şeytan ; “Ey Allah’ın Rasülu! Onlarda Birkaç Haslet Var. Ben Onlardan Bu Hasletleri Almak İçin Ne Kadar Çalışsam da Yapamıyorum.”
Rasülullah as.  “Ümmetimin Seni Bu Kadar Üzen Hasletleri Nelerdir?”
Şeytan ; “Birincisi ; Onların Birbirlerine Selâm Vermeleridir. Selâm Allah’ın İsimlerinden Biridir. Selâm Verenden Hakk Teâlâ Her Türlü Belâ ve Sıkıntıyı Uzaklaştırır. Allah , Selâmın Cevabını Vereni ise Rahmetinin Kapsamına Alır. 
İkincisi ; Birbirleriyle Karşılaştıklarında Toklaşmaları , Musafâha Yapmalarıdır. Bunun da O Kadar Çok Sevâbı Var ki , Onlar Birbirlerinden Ayrılmadan Önce Allah Her İkisini de Bağışlıyor. 
Üçüncüsü ; Yemeğe Başlarken , “Bismillâh” Demeleridir. Bu Vesileyle Benim O Sofraya Oturmama ve Yemekten Yememe Engel Oluyorlar. 
Dördüncüsü ; Konuştuklarında , “İnşaAllah” Demeleridir. Onlar Böylece Allah’ın Kazâsına Rızâ Gösteriyorlar. Bu Yüzden Ben de Onların İşini Bozamıyorum Zahmetim Boşa Gidiyor. 
Beşincisi ; Sabahtan Akşama Kadar Onları Günâha Çekmek İçin Uğraşıyorum. Akşam Olduğunda Tevbe Ediyorlar ve Zahmetimi Boşa Çıkarıyorlar. Allah Bu Vesileyle Onları Affediyor. 
Altıncısı ; Senin İsmini Duyduklarında Yüksek Sesle Salevât Getirmeleridir. Ben Salevâtın Sevâbını Bildiğim İçin Yanlarından Kaçıyorum. Çünkü O Sevâbı Görmeye Takât ve Tahammülüm Yok. 
Yedincisi ; Senin Ehl-i Beytini Gördüklerinde Onlara Sevgi Göstermeleridir. Bu ise Amellerin En Üstünüdür.”
Bunun Üzerine Aleyhisselâtû Vesselâm Efendimiz Eshâbına Dönerek Şöyle Buyurdu :
Rasülullah as.  “Herkim Bu Yedi Hasletten Birine Sahip Olursa, Cennet Ehlindendir.”
[Envârü’l-Mecâlis]
Yarrabim şeytanın şerrinden sana sığınırız sen bizleri ve ümmeti Muhammedi koru
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık