CAMİLER

Seyyid Serçe Camii ve Türbesi, Kastamonu

Kastamonu ilinin merkezinde Cebrail mahallesi , Kırkçeşme Caddesi , Selçuk Sokağında bulunmaktadır. Mülkiyet Şeyh Mustafa Vakfına aittir.

Seyyid Serçe Camii ve Türbesi, Kastamonu

Üsküdarlı Şeyh Aziz Mahmut Hüdayi halifelerinden Divanizade Şeyh Mustafa Efendi tarafından 1650 yılından önce yaptırılmıştır. 1935 yılına kadar önündeki çok musluklu sadırvan ve imaret tesisleri ile ayakta olduğu bilinen camii , cevresindeki diğer eserlerle birlikte harap hale gelmiş ve son zamanlara gelindiğinde sadece yıkık duvarları kalmıştır. 

Zamanında cevresindeki imaret , tekke , şadırvan , türbe ile bir külliye andıran camii , 2005 yılında Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Anıtlar Kurulu onaylı proje doğrultusunda yeniden inşa edilerek ibadete açılmıştır. 

Caminin kıble tarafındaki türbede defnedilmiş olan Seyyid Mustafa Efendi , Celveli Tarikatı'nı Kastamonu'ya getiren zattır. 

Türbenin inşa tarihi bilinmemektedir. Son yıllara kadar harap vaziyete bulunan türbe camii ile birlikte 2005 yılında yeniden inşa edilmiştir. 2013 yılında da türbe ve camiye bitişik yapılar istimlak edilerek yıkılmış , cevre düzenlemesi gerçekleştirilerek eserler açığa çıkarılmıştır.

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık