TÜRK TARİHİ

Sunullah Efendi heykeli ; Tire , İzmir

Sunullah Efendi ( 1879-1958 ) 1879 yılında , Tire'nin Yassıyol mevkiinde doğmuştur. Müderrislik ve Tire Müftü Vekilliği görevlerinde bulunan Sunullah Efendi , 1919 yılında , Yunan işgaline karşı Tire Kuva-yı Milliyesi'ne lojistik ve istihbarat açısından destek sağlamıştır. Bu cesur din adamı , verdiği fetfalarla pek çok Tireli'nin Milli Mücadele'ye dahil olmasını sağlamıştır. Cumhuriyet'in ilk Tire müftüsü olan Sunullah Efendi ayrıca Tire Hilal-i Ahmer Cemiyetinin ( Kızılay ) , Tire Çiftçiler Kooperatifinin ve Türk Teyyare Cemiyeti Tire Şubesi'nin başkanlığı yapmıştır. Tire Himaye-i Etfal Cemiyeti ( Çocuk Esirgeme Kurumu )'nun kurulmasına ön ayak olmuştur.

Sunullah Efendi heykeli ; Tire , İzmir

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık